“Bent u klaar om te wenden? We gaan overstag”. Overstag gaan in het leven. Wanneer, waardoor en waarom doet u dat?

Wenden… Er zijn twee redenen. We willen overstag, of we moeten overstag.
Welbewust en overdacht maak je keuzes om een andere koers te varen. Op het juiste moment, het neusje door de wind, de zeilen aan de andere kant.

Of… noodgedwongen door omstandigheden, in het uiterste en ten einde raad, maken we onze wending. Een vrachtschip doorkruist onze koers. De wind zit tegen. Een zandplaat dwingt ons uit te wijken. De wal vraagt ons het bootje te keren.

Overstag gaan in het leven. Nieuwe uitdagingen. Kansen en mogelijkheden die tot ons komen. Overstag in onze gedachtegang. Overstag in onze keuzes.
Of gebeurtenissen die ons levenspad doorkruisen. We dreigen vast te varen. Het leven dwingt ons een koers te varen, waar we nooit over dachten. Omstandigheden hebben geleid tot wenden, tot laveren. Niet altijd eenvoudig…

Welke wendingen zijn er al geweest in uw of jouw leven?

Met onze valk varen wij door een smalle doorgang naar het ruime water. De wind is ons tegen. De ene wending na de andere is onvermijdelijk. Overstag, laveren, opkruisen… Wat wordt het onbegrijpelijk in de ervaring van ons gevoel, als bij het laveren de punt van de boot niet vooruit, maar zelfs achteruit wijst. Alsof de koers achteruit gaat. Onze instructeur leert ons mee te gaan met die beweging. Ja, alleen door die gang te maken, komt er weer een voorwaartse beweging. Is er weer wat bij te sturen.

Herkent u deze onvermijdelijke wendingen? De ene na de andere? Er gebeurt zoveel in korte tijd. Het lijkt zelfs alsof alles de verkeerde kant op gaat.

Laten we nog eens overstag gaan. Waar wenden wij ons naar toe in alle omstandigheden van het leven? “Zij sloegen ’t oog op God…en Hij wendde straks hun lot” (Psalm 34:3 berijmd). De HEERE nodigt tot deze koers: “Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God, en niemand meer” (Jesaja 45:22).