Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

In vertrouwen met jezelf en anderen

Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

Het leven moet naar achteren worden begrepen en naar voren worden geleefd.

S. Kierkegaard

Wat biedt Praktijk Fiducia

Hebt u vertrouwen? Kunt u vertrouwen? In het leven is ‘vertrouwen’ een cruciaal begrip! Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in anderen… Vertrouwen in de Ander.

Het is afhankelijk van je eigen levensgeschiedenis, met hoeveel (voorraad) vertrouwen je in het leven staat. Vertrouwen kan zijn beschadigd, in relatie met andere mensen. Vertrouwen kan ook zijn gaan wankelen door gebeurtenissen die je hebt meegemaakt in het leven. Dit kan korter of langer geleden zijn. Iedereen in het leven krijgt -in meer of mindere mate- te maken met beschadigd vertrouwen, pijn, verlies en teleurstelling. Het leven confronteert met zorgen/noden en belangentegenstellingen tussen mensen.

Vanuit onze (familie)geschiedenis hebben we geleerd om op een bepaalde manier met onszelf en anderen, met situaties en gebeurtenissen, om te gaan. Ons ‘doen en laten’, ons ‘geven en nemen’, onze ‘keuzes, beslissingen en verwachtingen’, beïnvloeden ons eigen leven, het leven van de mensen om ons heen én het heeft consequenties voor (de voorraad vertrouwen van) het nageslacht.

Groeien in vertrouwen met jezelf en anderen, is mogelijk! Door te werken aan balans en afstemming in (gepaste) zorg voor jezelf én (gepaste) zorg voor de ander, draag je bij aan het ontstaan van betrouwbaarheid in relaties.

Praktijk Fiducia biedt je mogelijkheden voor persoonlijke groei, om op gepaste en verantwoordelijke wijze te zorgen voor jezelf, de ander en het nageslacht. Recht doen, zowel aan jezelf als aan de ander! Door samen te zoeken naar passende acties, in (familie)relaties en omstandigheden, kan er een verandering op gang komen. Hiermee verwerf je vertrouwen in relatie met jezelf en anderen en -indien van toepassing- ook voor de volgende generatie.

Laatste nieuws:

Praktijk Fiducia heeft ook een gesprekslocatie in Ede.

Hebt u geen reactie ontvangen op uw mail? Mogelijk is ons antwoord in de SPAMbox gekomen.

Wilt u direct een afspraak maken?