Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

In vertrouwen met jezelf en anderen

Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

Verantwoordelijkheid nemen is een passende (re)actie zoeken op wat zich aandient.

 

Werkwijze

Aanmelden
U kunt zich telefonisch (06 29 41 51 47), per mail (info@praktijkfiducia.nl) of via het contactformulier aanmelden.

Het is mogelijk om eerst te vragen naar een (vrijblijvend) oriënterend-/kennismakingsgesprek. In dat gesprek kan ik u meer uitleg geven over contextuele therapie (of evt. andere mogelijkheden) en kunt u een inschatting maken of Praktijk Fiducia bij u past en mogelijk ook iets voor u kan betekenen.

Intake
Samen verkennen we waar u tegenaan loopt en wat u zou willen bereiken met (therapie)gesprekken. Ik doe een voorstel voor behandeling en informeer u over de aard en het doel van de behandeling, de mogelijke gevolgen en/of risico’s of mogelijke alternatieven.

Plan van aanpak
Er wordt in onderling overleg een ‘plan van aanpak’ opgesteld, met o.a. daarin opgenomen: doelen, die bereikbaar zijn in de nabije toekomst, de frequentie van de gesprekken en de totale duur van de begeleiding. Zowel kortdurende als intensieve(re) trajecten zijn mogelijk.

Gesprekken
In de gesprekken werken we toe naar het bereiken van de doelen, die zijn opgenomen in het ‘plan’. Er kunnen individuele gesprekken plaatsvinden en ook relatiegesprekken, gezinsgesprekken, of familiegesprekken (bijv. met volwassen ouders en kinderen, of met volwassen broers en zussen), of gesprekken in andere samenstellingen.

Persoonsgegevens en Privacy
Praktijk Fiducia hecht grote waarde aan het optimaal waarborgen van uw privacy. Er worden persoonsgegevens vastgelegd in een dossier. Hoe Praktijk Fiducia omgaat met uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens, staat beschreven in het ‘privacybeleid’ en ‘register van verwerkingsactiviteiten’. Deze beide documenten kunt u ontvangen of inzien op de praktijklocaties.

Gegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden, tenzij de wet een uitzondering  bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

Laatste nieuws:

Praktijk Fiducia heeft ook een gesprekslocatie in Ede.

Hebt u geen reactie ontvangen op uw mail? Mogelijk is ons antwoord in de SPAMbox gekomen.

Wilt u direct een afspraak maken?