Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

In vertrouwen met jezelf en anderen

Verantwoordelijkheid nemen is een passende (re)actie zoeken op wat zich aandient.

 

Werkwijze

Aanmelden
U kunt zich telefonisch (06 29 41 51 47), per mail (info@praktijkfiducia.nl) of via het contactformulier aanmelden.

Het is mogelijk om eerst te vragen naar een (vrijblijvend) oriënterend-/kennismakingsgesprek. In dat gesprek kan ik u meer uitleg geven over contextuele therapie (of evt. andere mogelijkheden) en kunt u een inschatting maken of Praktijk Fiducia bij u past en mogelijk ook iets voor u kan betekenen.

Intake
Samen verkennen we waar u tegenaan loopt en wat u zou willen bereiken met (therapie)gesprekken.

Plan van aanpak
Er wordt in onderling overleg een ‘plan van aanpak’ opgesteld, met o.a. daarin opgenomen: doelen, die bereikbaar zijn in de nabije toekomst, de frequentie van de gesprekken en de totale duur van de begeleiding. Zowel kortdurende als intensieve(re) trajecten zijn mogelijk.

Gesprekken
In de gesprekken werken we toe naar het bereiken van de doelen, die zijn opgenomen in het ‘plan’. Er kunnen individuele gesprekken plaatsvinden en ook relatiegesprekken, gezinsgesprekken, of familiegesprekken (bijv. met volwassen ouders en kinderen, of met volwassen broers en zussen), of gesprekken in andere samenstellingen.

Privacy
Er worden geen derden betrokken buiten uw toestemming. Praktijk Fiducia houdt zich aan bescherming van uw privacy.

Laatste nieuws

Praktijk Fiducia heeft ook een gesprekslocatie in Ede

 

Wilt u direct een afspraak maken?