Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

In vertrouwen met jezelf en anderen

Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

Verantwoordelijkheid nemen is een passende (re)actie zoeken op wat zich aandient.

 

Werkwijze

Aanmelden
U kunt zich telefonisch (06 29 41 51 47), per mail (info@praktijkfiducia.nl) of via het contactformulier aanmelden.

Het is mogelijk om eerst te vragen naar een (vrijblijvend) oriënterend-/kennismakingsgesprek. In dat gesprek kan ik u meer uitleg geven over contextuele therapie (of evt. andere mogelijkheden) en kunt u een inschatting maken of Praktijk Fiducia bij u past en mogelijk ook iets voor u kan betekenen.

Intake
Samen verkennen we waar u tegenaan loopt en wat u zou willen bereiken met (therapie)gesprekken. Ik doe een voorstel voor behandeling en informeer u over de aard en het doel van de behandeling, de mogelijke gevolgen en/of risico’s of mogelijke alternatieven.

Plan van aanpak
Er wordt in onderling overleg een ‘plan van aanpak’ opgesteld, met o.a. daarin opgenomen: doelen, die bereikbaar zijn in de nabije toekomst, de frequentie van de gesprekken en de totale duur van de begeleiding. Zowel kortdurende als intensieve(re) trajecten zijn mogelijk.

Gesprekken
In de gesprekken werken we toe naar het bereiken van de doelen, die zijn opgenomen in het ‘plan’. Er kunnen individuele gesprekken plaatsvinden en ook relatiegesprekken, gezinsgesprekken, of familiegesprekken (bijv. met volwassen ouders en kinderen, of met volwassen broers en zussen), of gesprekken in andere samenstellingen.

Persoonsgegevens en Privacy
Praktijk Fiducia hecht grote waarde aan het optimaal waarborgen van uw privacy. Er worden persoonsgegevens vastgelegd in een dossier. Hoe Praktijk Fiducia omgaat met uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens, staat beschreven in het ‘privacybeleid’. Dit wordt met u – samen met de algemene voorwaarden – besproken in de intake. Deze documenten kunt u inzien en ontvangen op beide praktijklocaties.

Gegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden, tenzij de wet een uitzondering  bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

Klachtenregeling
Praktijk Fiducia streeft naar het bieden van kwalitatieve hulpverlening. Wij willen graag adequaat en serieus omgaan met eventuele signalen van onvrede. Hiervoor geldt de procedure: “Bent u tevreden, vertel het anderen. Heeft u klachten, vertel het ons”. Wij gaan er samen zo snel mogelijk (i.e.g. binnen 6 weken) over in gesprek.  Als we er samen niet uitkomen, kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging (NVPA / RBCZ). Mocht dat niet tot gewenst resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de – door het ministerie van VWS erkende – geschillencommissie NIBIG, waarbij Praktijk Fiducia is aangesloten. 

Laatste nieuws:

Praktijk Fiducia heeft ook een gesprekslocatie in Ede.

Hebt u geen reactie ontvangen op uw mail? Mogelijk is ons antwoord in de SPAMbox gekomen.

Wilt u direct een afspraak maken?