Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

In vertrouwen met jezelf en anderen

Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

De dingen die werkelijk waardevol zijn,
bezit je niet, die heb je lief.

 

De therapeut

Hester Haase

Hester Haase

Opleidingen

 • HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Master Contextuele Hulpverlening, NVAO geaccrediteerd
 • Basisopleiding Algemene Psychotherapie Wetenschappen (m.b.t. ECP traject)
 • Vervolgopleiding Contextuele Hulpverlening en Therapie
 • Gecertificeerd EMDR Master Practitioner (Mp)
 • Diverse aanvullende cursussen

Werkervaring

 • Ruim 25 jaar ervaring in allerlei vormen van hulpverlening aan volwassenen, adolescenten, pubers en kinderen. Individuele-, relatie-, gezins- en/of familiegesprekken en diverse vormen van groepswerk of toerusting.
 • Gastdocent bij Instituut Contextuele Benadering Ede, lesprogramma ‘Broers en Zussen in Contextuele Hulpverlening’.
 • Werkbegeleider bij het Algemeen Maatschappelijk Werk.
 • Basis GGZ / POH-GGZ in huisartsenpraktijk.

Registraties, om te blijven voldoen aan kwaliteits- en deskundigheidscriteria

 • Contextueel Therapeut VCW reg. (Vereniging voor Contextueel Werkers) Lidnummer: T13001
 • Psychosociaal Therapeut NVPA reg. (Nederlandse Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen)* Lidnummer: 102662
 • Registertherapeut BCZ® (HBO Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg)* Lidnummer: 204936R

Super- en intervisie, om te blijven voldoen aan kwaliteits- en deskundigheidscriteria

 • Groepssupervisie onder begeleiding van een LVSC en VCW erkende supervisor.
 • Intervisie en (mogelijke) samenwerking met andere Contextueel Therapeuten.

Lidmaatschappen, in het kader van beroepsuitoefening

 • Vereniging voor Contextueel Werkers (VCW)
 • Nederlandse Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)
 • HBO Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH) Lidnummer: 145
 • www.ikzoekchristelijkehulp.nl

* Via NVPA en RBCZ is voorzien in een onafhankelijke klachtenbehandeling en in tuchtrecht.
* Praktijk Fiducia is aangesloten bij NIBIG. Geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Laatste nieuws:

Praktijk Fiducia heeft ook een gesprekslocatie in Ede.

Hebt u geen reactie ontvangen op uw mail? Mogelijk is ons antwoord in de SPAMbox gekomen.

Wilt u direct een afspraak maken?