Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

In vertrouwen met jezelf en anderen

Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

Zichtbaar in ZIJN
maakt kwetsbaarheid sterk.

 

Therapie

U wilt werken aan verandering, verbetering of acceptatie van psychosociale problemen; persoonlijke-, relatie-of familieproblemen. Praktijk Fiducia maakt o.a. gebruik van de onderstaande therapievormen.

Psychosociale therapie

In het leven komt er veel op ons af. De omgang met onszelf en anderen. Eisen en verwachtingen. Veranderingen en verliezen. Uitdagingen en kansen. Mogelijkheden en onmogelijkheden. Er is energie voor nodig om met al deze dingen om te gaan. Soms raakt de energie op. Het probleemoplossend vermogen stagneert. Er kunnen dan allerlei problemen en moeilijkheden ontstaan, zoals bijvoorbeeld stemmingsproblemen, een laag zelfbeeld, angst, onzekerheid, nervositeit, onrust, irritatie en stress. Ook gezins- en relatieproblematiek, rouw, eenzaamheid en identiteitsproblematiek kan aan de orde zijn.
In psychosociale therapie wordt gebruik gemaakt van gesprekken, diverse oefeningen, technieken, methoden om je verder te helpen. Je situatie, je beleving, gedachten en hoe je er mee omgaat, wordt in kaart gebracht. En samen wordt gezocht naar een andere manier van omgaan met dat waar je tegenaan loopt. Door het veranderen van gedachten- en gedragspatronen ontstaat een verruiming in perspectief op het leven. De veerkracht en energie, het welbevinden, kan weer groeien.

Contextuele therapie

Ieder mens staat in een context (= in verbinding met allerlei relaties). Er zijn verkregen (bloedband)relaties (zoals grootouders, ouders, broers en zussen, kinderen) en verkozen relaties (zoals partner, vrienden, werkgever etc.). De verkregen relaties maken van jongs af aan deel uit van je levensgeschiedenis. Ook verkozen relaties hebben (wederzijdse) invloed op je leven. In alle relaties is er sprake van een zekere ‘loyaliteit’ en een ‘balans van geven en ontvangen’. Problemen of moeilijkheden op allerlei terreinen van het leven, hebben in de basis vaak te maken met (botsingen in) loyaliteiten en / of onrechtvaardigheid in de balans van geven en ontvangen in relaties. Problemen en levensvragen staan, volgens de contextuele benadering, niet los van wat in de generaties is ontvangen en doorgegeven. Wat is er geleden, maar niet gehoord en opgemerkt? Wat is er gedragen of gegeven, maar niet gezien en erkend? Hoe is geleerd om met jezelf en anderen, situaties en gebeurtenissen, om te gaan?

Contextuele therapie biedt de mogelijkheid om te werken aan herstel van (zelf)vertrouwen en verwerking van pijn, verlies en teleurstelling in het leven. Om zo een eigen plek (met ruimte en grenzen) ín je context te mogen innemen en een eigen bijdrage te mogen leveren aan betrouwbaarheid binnen familie- en andere relaties. Werken aan autonomie, door het zoeken naar verbinding in (familie)relaties. Dat geeft individuele groei, vrijheid en ruimte in het leven om verantwoordelijkheid te nemen voor de geschiedenis én ‘onrecht’ om te buigen naar ‘recht en vertrouwen’ voor jezelf en de toekomst!

In beeld met duplo

Soms is het ingewikkeld om in woorden te vangen, wat van binnen wordt ervaren en beleefd. Je kunt je gevangen voelen in schuldgevoelens, gevoelens van schaamte en angst of verbitterdheid. Je voelt je niet gerechtigd om van anderen te ontvangen, of je voelt je juist tekort gedaan. Je kunt je gevangen voelen in herhalingen van problemen (“Dit is mij al zo vaak overkomen”) en gedrag (“Hoe kan ik er anders mee omgaan?”). Je hebt dingen meegemaakt, geleden, gedragen en gegeven…, maar door wie werd dat gezien, gehoord en erkend? Het is soms moeilijk om het onder woorden te brengen, hoe kan het dan toch zichtbaar en duidelijk worden?

Praktijk Fiducia maakt gebruik van “Een taal erbij”. Door middel van het gebruik van duplo-poppetjes en andere materialen, wordt samen met u gezocht naar het in beeld brengen van uw levensgeschiedenis. Dat wat niet gezien en gehoord werd, kan worden (h)erkend. Krachten en hulpbronnen voor de toekomst worden zichtbaar. Werken aan verandering is mogelijk!

Naast het feit dat het soms helpend is om met meer afstand letterlijk te kijken naar jezelf, je familie en de dingen waar je tegen aan loopt, is ook bewezen dat het visualiseren van problemen effect heeft op bepaalde hersengebieden. Daar treedt ontspanning op en dit heeft effect op een betere informatieverwerking.

Op onderstaande foto’s een familieopstelling met duplo. De plaats en positie van elk gezinslid komt in beeld, elk met hun eigen bijdragen en verdiensten.

 

Foto’s

EMDR therapie

Kampt u met een herinnering of gebeurtenis die een blijvend negatief effect heeft op uw leven? Herinneringen die ook in het hier en nu nog gedachten, emoties, of (fysieke) gevoelens oproepen? Dan kan EMDR de aangewezen effectieve therapeutische methode zijn. Eye Movement Desensitization and Reprocessing is letterlijk vertaald: “door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontladen van de emotionele reacties”. Wilt u er meer over weten? Neemt u gerust contact op.

Laatste nieuws:

Praktijk Fiducia heeft ook een gesprekslocatie in Ede.

Hebt u geen reactie ontvangen op uw mail? Mogelijk is ons antwoord in de SPAMbox gekomen.

Wilt u direct een afspraak maken?