U, jij en ik staan in verbinding met onze context, met belangrijke anderen om ons heen. Mensen zoeken verbinding… Zoekt u verbinding op basis van overeenkomsten óf op basis van verschillen?

Een enkele week geleden volgde ik een workshop op de fotovakschool. Er waren 25 mensen die allemaal onbekend waren voor elkaar. Verbazingwekkend om te zien hoe in korte tijd toch verbindingen ontstonden in de groep.

Iedereen kwam natuurlijk voor fotografie. Dat was de overeenkomst!
Er waren aanstaande moeders, die toenadering zochten bij elkaar. Mannen die nog analoog hadden gefotografeerd, zochten verbinding in de nostalgie. Er waren ‘echte kenners’, die ervaring uitwisselden. Er waren ‘starters’, die elkaar ook opzochten. Ze steunden elkaar in het ‘eigen maken’ van wat er in de workshop werd aangereikt. Mensen lijken vooral verbinding te zoeken in hun overeenkomsten…

Zo gaat het ook vaak in ons eigen sociale netwerk, gezin of familie. We zoeken die mensen op, waarbij we herkenning vinden…

Als ik navraag doe naar de onderlinge contacten in familieverbanden, valt het me op dat ‘geen of weinig contact’ vaak wordt gemotiveerd met opmerkingen die wijzen op ‘de verschillen’.
Nee, want hij is zo anders dan ik… Hij is veel zakelijker.
Nee, want zij kan veel beter voor zichzelf opkomen. Ze is minder gevoelig dan ik.
Nee, want zij zit nog in een heel andere levensfase.
Nee, want hij denkt zo goed over zichzelf. Is altijd aanwezig, praat altijd over zichzelf.
Nee, want hij gelooft op een heel andere manier dan ik.
Nee, wij zijn totaal verschillend…!

Uit bovenstaande blijkt onze hardnekkige neiging om onszelf te vergelijken met anderen. En juist wanneer die vergelijking heel verschillend uitvalt, lijkt er onveiligheid te ontstaan… Wie is meer of minder? Wie is goed of fout? Wie is beter of slechter?

Toch is het ook mogelijk om verbinding te zoeken in verschil. Juist het verschil, kan ons brengen tot nieuwe inzichten. Juist verschillen kunnen verrijkend zijn. Juist het ‘anders-zijn’ kan aanvullend zijn.

Verbinding zoeken in verschil, kan ook veiligheid (gaan) opleveren. Dat kan vooral als jij jezelf mag zijn én de ander ook. ‘Ik ben ik’ en ‘jij bent jij’. Maar wie ben jij eigenlijk werkelijk? (Los van het eenzijdige beeld dat ik van jou heb gemaakt?) En wie ben ik? (Los van het eenzijdige beeld dat ik je meestal laat zien?)

Ga je de uitdaging aan? Verbinding zoeken is verrijkend, op basis van overeenkomsten én in verschillen…