“Ze is mijn aandacht niet meer waard”, sprak iemand naar me uit.

Deze uitspraak zette me aan het denken… In mijn vorige blog ‘Aandacht’, heb ik immers geschreven: “Ieder mens verdient aandacht. Ieder mens is de moeite waard om te zien en bij stil te staan”.

Is dat eigenlijk wel zo? Is iemand nog aandacht waard, de moeite waard om te zien en bij stil te staan, als zijn/haar handelen de ander zo beschadigd (heeft)? Als de ander er zoveel negatieve en diepverdrietige gevolgen van ondervindt in het leven. Kan en mag je van iemand vragen om dan zomaar over ‘onrecht’ heen te stappen? Verder gaan… Doen alsof het er niet is (geweest)? Moet je dan zomaar ‘vergeten en vergeven’?

“Aandacht geeft vertrouwen!”, schreef ik in mijn vorige blog. Hoe kun je vertrouwen geven, als je onbetrouwbaarheid ontvangt? Wat is het leven soms uiterst complex, met diep in-gewikkelde vragen! Diep van binnen ‘in-gewikkeld’…

Wat is onrecht? Iets wat niet billijk is. Iets wat niet fair is. Iets wat misdadig scheef is. Iets wat gebogen is. Onrecht is een grove inbreuk op rechtvaardigheid. Onrecht is het gebrek aan passende verantwoordelijkheid (voor de consequenties van je handelen) voor jezelf en de ander. Onrecht is het niet geven en/of ontvangen van wat ieder mens universeel verdient en nodig heeft: zorg, liefde, geborgenheid, veiligheid, erkenning, respect, eigenheid, ruimte en grenzen, enz.

Onrecht verdient aandacht! De persoon achter dat onrecht verdient aandacht. Achter het onrecht dat is geleden…! En achter het onrecht dat is aangedaan…

De gevolgen van geleden en gedragen onrecht in het leven; het zij door mensen je aangedaan, of moeite en verdriet door de omstandigheden van het leven je overkomen. Dat is de pijnlijke moeite waard om bij stil te staan en te zien. Dat is de diepingrijpende aandacht waard om er recht aan te doen, te erkennen, te rouwen. Dat benodigt aandacht van jezelf en aandacht van anderen. Dat benodigt vertrouwen van jezelf en betrouwbaarheid van anderen!

Ook de gevolgen van aangedaan onrecht in het leven, op allerlei terreinen. Ook dat verdient aandacht… De gevolgen voor de ander… Het roept om de verantwoordelijkheid het te gaan zien, er bij stil te staan en recht te gaan doen! Het roept om aandacht, om vertrouwen en betrouwbaarheid, voor jezelf en de ander.

Onrecht verdient het volle licht en grote zorgvuldigheid…