Morgen, …. is voor ons verborgen.
Morgen, dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen één,
kan ook maar een dag of uur,
blikken in Gods raadsbestuur.

Morgen, …. is voor ons verborgen.
Is het vreugd, of ongeval?
Ach, wij weten niet met al,
wat de dag van morgen geven,
of wat hij van ons nemen zal.

Morgen, …. is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan,
met Gods weldaan overlaan?
Zullen wij over Gods hoogten
of ook door Zijn diepten gaan?

Morgen, …. Is voor ons verborgen.
U en ik, wij weten niet,
wat de dag van morgen biedt.
Maar Hij die ’t heelal omspant,
houdt ook ‘morgen’ in Zijn hand!