Herken je dat? Zorgen maken om niets? Nou ja… om niets?! Er kunnen zeer veel dingen zijn waarover we ons zorgen maken. Zorgen ver weg… De wereldpolitiek, IS, vluchtelingen, natuurrampen. Zorgen dichterbij… Maatschappelijk, kerkelijk. Zorgen in de familie, in het gezin. Persoonlijke zorgen. Er kan zoveel zijn waarover we ons druk maken, waarover we bezorgd zijn.

Zorgen… Ze kunnen leiden tot innerlijke angsten. Angst in sociale situaties. Angst voor afwijzing. Angst voor negatieve beoordeling. Angst voor onveiligheid. Angst voor een ziekte. Angst voor je levensonderhoud. Angst voor verlies. Angst voor breuken. Angst voor miskenning. Levensbedreigende angst. Wat kunnen we lijden onder allerlei soorten van angst.

Angst is een normale menselijke emotie. Het is een gezonde reactie van onze hersenen op een bedreigende situatie. Angst kan je beschermen tegen gevaar. Je gaat vluchten, of jezelf verdedigen. De ene mens ervaart meer angst dan de ander. Hier kunnen erfelijke factoren aan ten grondslag liggen. Maar ook onze opvoeding, de context waarin we zijn opgegroeid, kan hierin van invloed zijn.

Angst heeft te maken met ‘zorgen maken’… Angst heeft ook te maken met ‘zorgzaam zijn’…. Het kan zijn dat je als kind bent opgegroeid te midden van zorgen. Je hebt geleerd om zorg te dragen, mee te zorgen, zorgzaam te zijn. Dat kan op verschillende manieren, in verschillende vormen. Soms heb je als kind taken gekregen, of zijn er zorgen op je schouders terecht gekomen, die eigenlijk te zwaar waren om te dragen. Zorgen die eigenlijk niet passend waren om (mee) te dragen als kind. Stel je maar eens letterlijk voor, een kind met een te zware last… Wordt dat niet angstig?

Zorgzame kinderen, die volwassen worden. Angstig, bezorgd en zorgzaam blijven…Ten diepste is er een angst voor wat ze ooit eerder in hun leven al hebben meegemaakt. Oude pijn. Opnieuw de afwijzing, opnieuw de miskenning, opnieuw de pijn van de onveiligheid, de pijn van verlies, de pijn van gemis aan… Dat moet voorkomen worden…

We gaan lijden… En we denken dat de angst ons helpt. We denken dat het ons helpt om te piekeren, we denken dat het ons helpt om ons zorgen te maken. Door ons zorgen te maken lijkt het alsof we het gevaar kunnen afwenden, situaties kunnen voorkomen en onder controle kunnen hebben. Maar….

“Een mens lijdt dikwijls het meest
door ’t lijden dat hij vreest
doch dat nooit op zal dagen.
Zo heeft men meer te dragen
Dan God te dragen geeft.”

We lijden, we vrezen…. Door meer te dragen dan passend is. Door meer te dragen dan God te dragen geeft. Door meer te dragen dan passend is bij onze verantwoordelijkheid. We dragen lasten, waar wij niet voor kunnen zorgen. We proberen te zorgen voor dingen waar wij geen grip op hebben. Van harte gun ik u deze lasten kwijt te raken. Kom gerust eens praten. Belangrijk en troostvol is wat er staat in de Bijbel (1 Petrus 5:7): “Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.”


“Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
als vrees voor allerlei gevaar.
Maar komt het eens in huis,
dan helpt God altijd weer
en geeft Hij kracht naar kruis.”